Volgens de Nederlandse wetgeving dienen de meeste elektrische installaties (uitgezonderd in woningen) regelmatig geïnspecteerd te worden op het veilig functioneren. Hierbij dient gecontroleerd te worden of de installatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Met betrekking tot de elektrotechnische installatie zijn de belangrijkste normen de NEN 1010, NEN-EN 50110 en NEN 3140.

Steeds meer vragen verzekeringsmaatschappijen van de te verzekerende gebouwen inspectierapporten. In deze inspectierapporten moet aangetoond te worden dat de elektrische installatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen.

Graag verzorgen wij voor u de inspectie van uw elektrische installatie. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie en het uitvoeren van diversen metingen aan de installatie. Uiteraard wordt de inspectie uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Na afloop van de inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport met hierin tevens aangegeven onze aanbevelingen om eventuele tekortkomingen in de installatie te laten herstellen.