Bij het bouwen van een gebouw of renovatie van een bestaand gebouw verdient de aan te brengen of aan te passen elektrische installatie de nodige aandacht. Het gaat hierbij niet alleen om de verlichting en wandcontactdozen maar bijvoorbeeld ook om zaken als de brandmeld-/ontruimingsinstallatie, noodverlichting, datacommunicatie-installaties, inbraakbeveiliging, etc.. Dit alles in overleg met de gebruik van het gebouw rekening houdend met de regelgeving en het beschikbare budget.

Zilverberg Engineering zal in overleg met de gebruikers en overige betrokkenen de elektrische installatie ontwerpen. Hierbij zal uiteraard rekening gehouden met de in Nederland van toepassing zijnde regelgeving. Op basis van onze ervaring met het ontwerpen van elektrische installatie in zeer uiteenlopende soorten projecten zullen wij een goed technisch ontwerp afleveren. Het voorontwerp zal met de opdrachtgever worden besproken. Vervolgens zal het definitieve ontwerp en het bestek worden gemaakt.

Voorbeelden van projecten waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

  • Woningen
  • bedrijfsgebouwen
  • horeca-gebouwen, etc..